Dare to discover
Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton

Leerlingraad

SG Newton heeft natuurlijk een leerlingraad. De leerlingraad organiseert feesten en bespreekt samen met de directeur, mevrouw Winkelhuis, hoe het op school (nog) beter, leuker of handiger zou kunnen.
Mw. E. Hogendorp (mens & maatschappij) ondersteunt de leerlingen hierbij.

Wil je ook meedoen, meer weten of heb je zelf iets dat volgens jou anders en beter kan: spreek een van de leerlingen hieronder aan of stap naar mw. E. Hogendorp.

De leerlingraad bestaat in schooljaar 2016/17 uit de volgende leerlingen:

Leonard Sparrow
Kevin van der Veen
Derek Burrei
Micha Bot
Dylan
Dana Katuin

De leerlingraad heeft een eigen emailadres. Als je de leden een bericht wilt toezenden kan dat via: [email protected]

Je kunt hieronder de notulen van de Leerlingraad bekijken.
18 januari 2016
25 januari 2016
27 januari 2016
23 februari 2016

Dare to discover