Dare to discover
Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton

Magister handleiding

Magister is het leerlingvolgsysteem dat het Atlas College gebruikt. Ouders/verzorgers ontvangen aan het begin van het schooljaar van school een unieke code. In Magister staat informatie over verzuim, de schoolresultaten en het opgegeven huiswerk.

Klik hier om naar magister te gaan. Een korte handleiding staat hier

Dare to discover