Dare to discover
Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton

Ouderraad

De Ouderraad van SG Newton behartigt de belangen van alle ouders en fungeert als klankbord voor de schoolleiding. De ouderraad vergadert 5 keer per jaar op woensdagochtend in aanwezigheid van de locatiedirecteur.

Voor dit schooljaar zijn de vergaderdata:
27 september 2017
29 november 2017
31 januari 2018
18 april 2018
27 juni 2018

De Ouderraad bestaat uit een groep van ongeveer 8 ouders waarbij er naar gestreefd wordt dat alle leerjaren vertegenwoordigd zijn. De samenstelling van de Ouderraad is: Caroline Leurs (vz), Sandra Wijnia, Susanne Bregman, Peter Coppes, Monique Bolman, Gerrie van Velzen, Peter Commandeur en Wim van der Ven .

De Ouderraad is o.a. betrokken bij:
- de nieuwe ontwikkelingen op school, zoals bijvoorbeeldhet lesmateriaal en gebruik van ICT
- de toekomstvisie van de school en van het Atlas College
- de besteding van de ouderbijdrage
- de communicatie binnen de school

Tweemaal per jaar heeft de Ouderraad een overleg met het Atlasbestuur en de ouderraden van de andere scholen van het Atlas College.

Ieder schooljaar is er onder aanvoering van de Ouderraad een Thema–avond voor alle ouders met wisselende onderwerpen.

Voor de Ouderraad is het belangrijk dat de leerlingen zich optimaal ontwikkelen en thuis voelen op school. Het is dan ook van belang dat de communicatie tussen de ouders en de school goed is en goed blijft.

Wij zijn bereikbaar via: [email protected]

Er is momenteel plaats voor 3 nieuwe ouders uit leerjaar 1 of 2. Bij interesse een mail sturen naar bovenstaand e-mailadres.

Verslagen vergaderingen Ouderraad schooljaar 2017 - 2018

- Verslag d.d 27 september 2017

.

SG Newton
Dampten 22, 1624 NR Hoorn
T: (0229) 55 20 10
[email protected]
KvK-nummer 37153438
BTW-nummer 8209.71.054.B.01

Dare to discover