Dare to discover
Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton

Ouderraad

De Ouderraad van SG Newton behartigt de belangen van alle ouders en fungeert als klankbord voor de schoolleiding. De ouderraad vergadert 5 á 6 keer per jaar in aanwezigheid van de locatiedirecteur. Voor dit schooljaar zijn de vergaderdata:

  • 14 september 2016
  • 23 november 2016
  • 25 januari 2017
  • 19 april 2017
  • 14 juni 2017

De samenstelling van de Ouderraad is:

Caroline Leurs (vz), Sandra Wijnia, Susanne Bregman, Peter Coppes, Monique Bolman, Marga Baijens en Stephanie van Diepen.

Als Ouderraad zijn wij betrokken bij:

  • de nieuwe ontwikkelingen op school, bijvoorbeeld lesmateriaal en gebruik van ICT
  • de toekomstvisie van de school en van het Atlas College

Wij denken onder andere mee over de besteding van de ouderbijdrage, opvang bij uitval van lesuren, de verkeerssituatie rondom de school en de huisvesting.

Als ouderraad hebben wij tweemaal per jaar een overleg met het Atlasbestuur en de ouderraden van de andere scholen van het Atlas College.

Voor ons als ouderraad is het belangrijk dat de leerlingen zich optimaal ontwikkelen en thuis voelen op school. Wij willen dat de communicatie tussen ouders en school goed blijft.

Wij zijn bereikbaar via: [email protected]

Verslagen vergaderingen Ouderraad schooljaar 2016 - 2017

- Verslag d.d 14 september 2016
- Verslag d.d. 23 november 2016
- Verslag d.d. 25 januari 2017
-
Verslag d.d. 19 april 2017
- Verslag d.d. 28 juni 2017

Dare to discover