Dare to discover
Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton

Brieven aan ouders/verzorgers

Voor alle leerjaren

18 07 02 Boeken inleveren

Unlimited
Brief alle leerlingen over 12 juni a.s.
Oefenen voorafgaande aan voorstelling
Brief leerlingen schoolband
Brief leerlingen dansdagen 1C
Brief leerlingen dansdagen 1E
Brief leerlingen dansdagen EOA 2B
Brief leerlngen dansdagen K3A
Brief leerlingen dansdagen M2C
Brief leerlingen Newton's got talent
Brief leerlingen toneelgroep o.l.v. dhr. Jansen
Brief leerlingen toneelgroep o.l.v. mw. Hofman
===========================================

17 01 17 Loopbaangesprekken op 13 februari 2018
17 12 08 Kerstdiner en Galabal op 21 december
17 11 01 Dansdagen
17 10 18 Uitnodiging OPP avond
17 07 Regeling ouderbijdrage 2017-2018
17 07 Brief ouderbijdrage

Voor leerjaar 1

18 06 21 Atletiek sportdag 12 juli a.s.
18 05 15 Voetbaltoernooi 24 mei a.s.
18 03 15 Uitnodiging contactmiddag/-avond
18 01 21 Volleybaltoernooi
17 12 07 Basketbaltoernooi onderbouw
17 09 06 Info avond 13 september a.s.
17 07 Start schooljaar leerjaar 1
17 07 Info onderbouw

Voor leerjaar 2

18 06 21 Atletiek sportdag 12 juli a.s.
18 05 16 Schoolreis Walibi 16 juli a.s.
18 05 15 Voetbaltoernooi 24 mei a.s.
18 03 22 Uitnodiging info avond 9 april 2018
18 03 15 Uitnodiging contactmiddag/-avond
18 01 21 Volleybaltoernooi
17 12 07 Basketbaltoernooi onderbouw
17 09 05 Kennismakingsavond 20 september a.s.
17 07 Start schooljaar leerjaar 2
17 07 Info onderbouw

Voor leerjaar 3

18 06 21 Atletiek sportdag 16 juli a.s.
18 05 29 Paklijst bivak
18 03 15 Uitnodiging contactmiddag/-avond en herkansing
18 03 13 Bezoek Oranjekazerne
18 01 21 Volleybaltoernooi
17 12 07 Basketbaltoernooi bovenbouw
17 11 15 Informatie werkweek Barcelona en De Ardennen
17 07 Start schooljaar leerjaar 3 bb en kb
17 07 Start schooljaar leerjaar 3 bb en kb instromers
17 07 Start schooljaar leerjaar 3 mavo
17 07 Info bovenbouw

Voor leerjaar 4

18 03 15 Uitnodiging contactmiddag/-avond
18 03 13 Oefenexamen mavo
18 02 08 Sectorwerkstuk en oefenexamens mavo, ronde 2
18 01 30 Schoolverlatersdag 13 april a.s.
18 01 21 Volleybaltoernooi
18 01 11 Stapelen voor basisleerlingen
18 01 11 Stapelen voor kaderleerlingen
17 12 07 Basketbaltoernooi bovenbouw
17 11 03 Alternatief programma tijdens dansdagen
17 10 05 Protocol stapelaars 2017-2018
17 09 15 Kennismakingsavond 4 oktober a.s.
17 07 Start schooljaar leerjaar 4 bb en kb
17 07 Start schooljaar leerjaar 4 mavo
17 07 Info bovenbouw

Voor EOA

18 05 16 Schoolreis Walibi EOA 3 op 16 juli a.s.
17 07 Start schooljaar

.

SG Newton
Dampten 22, 1624 NR Hoorn
T: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl
KvK-nummer 37153438
BTW-nummer 8209.71.054.B.01

Dare to discover