Dare to discover
Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton

Ouderraad

De Ouderraad van SG Newton behartigt de belangen van alle ouders en fungeert als klankbord voor de schoolleiding. De ouderraad vergadert 5 keer per jaar op woensdagochtend in aanwezigheid van de locatiedirecteur.

Voor dit schooljaar zijn de vergaderdata:
19 september 2018
28 november 2018
13 januari 2019
17 april 2019
26 juni 2018

De Ouderraad bestaat uit een groep van ongeveer 8 ouders waarbij er naar gestreefd wordt dat alle leerjaren vertegenwoordigd zijn. De samenstelling van de Ouderraad is: Peter Coppes (vz), Sandra Wijnia, Susanne Bregman, Monique Bolman, Peter Commandeur en Wim van der Ven .

De Ouderraad is o.a. betrokken bij:
- de nieuwe ontwikkelingen op school, zoals bijvoorbeeldhet lesmateriaal en gebruik van ICT
- de toekomstvisie van de school en van het Atlas College
- de besteding van de ouderbijdrage
- de communicatie binnen de school

Voor de Ouderraad is het belangrijk dat de leerlingen zich optimaal ontwikkelen en thuis voelen op school. Het is dan ook van belang dat de communicatie tussen de ouders en de school goed is en goed blijft.

Tweemaal per jaar heeft de Ouderraad een overleg met het Atlasbestuur en de ouderraden van de andere scholen van het Atlas College.

Ieder schooljaar is er onder aanvoering van de Ouderraad een thema-avond voor alle ouders met wisselende onderwerpen. Op woensdag 21 februari jl. stond het thema "LOB, wat doen we er mee" centraal. Een kleine 100 ouders waren aanwezig. Meneer Frankenhuis, onze loopbaancoördinator, en mevrouw Van der Zon, coördinator van de TalentFactory, maakten op een informatieve en interactieve manier de ouders wegwijs in de “LOB-wereld” van SG Newton. Uiteraard met inzet van activerende werkvormen, ‘geen vingers, niet roepen’, de random number generator, fysiek keuzes maken door gemotiveerd in een voorkeursvak te gaan staan, het oefenen van een ‘loopbaangesprek’ en tot slot, na ‘denken-delen-uitwisselen’, ons voorzien van bruikbare tips ….
De presentatie van de avond vindt u hier

Wij zijn bereikbaar via: ouderraad.newton@atlascollege.nl

Verslagen vergaderingen Ouderraad schooljaar 2017 - 2018

- Verslag d.d 27 september 2017
- Verslag d.d. 29 november 2017
-
Verslag d.d. 31 januari 2018 (geen notulen)
-Verslag d.d. 18 april 2018
-Verslag 27 juni 2018

.

SG Newton
Dampten 22, 1624 NR Hoorn
T: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl
KvK-nummer 37153438
BTW-nummer 8209.71.054.B.01

Dare to discover