Dare to discover
Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton

Ouderraad

De Ouderraad van SG Newton behartigt de belangen van alle ouders en fungeert als klankbord voor de schoolleiding. De ouderraad vergadert 5 keer per jaar op woensdagochtend in aanwezigheid van de locatiedirecteur.

Voor dit schooljaar zijn de vergaderdata:
4 september 2019
27 november 2019
29 januari 2020
15 april 2020
17 juni 2020

De Ouderraad bestaat uit een groep van ongeveer 8 ouders waarbij er naar gestreefd wordt dat alle leerjaren vertegenwoordigd zijn. De samenstelling van de Ouderraad is: Peter Coppes (vz), Sandra Wijnia, Susanne Bregman, Peter Commandeur, Wim van der Ven, Jos van Kerckhoven Ilse Schouten en Marinus Zoutendijk.

De Ouderraad is o.a. betrokken bij:
- de nieuwe ontwikkelingen op school, zoals bijvoorbeeldhet lesmateriaal en gebruik van ICT
- de toekomstvisie van de school en van het Atlas College
- de besteding van de ouderbijdrage
- de communicatie binnen de school

Voor de Ouderraad is het belangrijk dat de leerlingen zich optimaal ontwikkelen en thuis voelen op school. Het is dan ook van belang dat de communicatie tussen de ouders en de school goed is en goed blijft.

Tweemaal per jaar heeft de Ouderraad een overleg met het Atlasbestuur en de ouderraden van de andere scholen van het Atlas College.

Indien u vragen of suggesties aan de ouderraad heeft, over de algemene zaken waar de ouderraad zich mee bezig houd, kunt u ons een mail sturen. Wij zijn bereikbaar via: ouderraad.newton@atlascollege.nl

Verslagen vergaderingen Ouderraad schooljaar 2018 - 2019

- Verslag d.d. 19 september 2018
- Verslag d.d. 28 november 2018
- Verslag 30 januari 2019
- Verslag 17 april 2019
- Verslag 26 juni 2019

.

SG Newton
Dampten 22, 1624 NR Hoorn
T: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl
KvK-nummer 37153438
BTW-nummer 8209.71.054.B.01

Dare to discover