Dare to discover
Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton

Ziekte & Verzuim

Ziekmeldingen moeten ’s morgens tussen 08.00 uur en 08.15 uur aan de school worden doorgegeven.
Voor ziek- of verzuimmeldingen geldt, dat rechtstreeks gebeld moet worden met verzuimmedewerker
mw. M. Dekker 0229 – 55 20 09.

De school stelt het bijzonder op prijs als leerlingen ook beter gemeld worden. Ook hiervoor kan mw. M. Dekker gebeld worden.

Verzuim zonder bericht
Wanneer een leerling zonder opgave van redenen niet op school aanwezig is, wordt er nog dezelfde dag contact opgenomen met de ouders/verzorgers.

Protocol 'Te laat komen'
Leerlingen dienen bij of na absentie een schriftelijk bericht van thuis mee te nemen, waarin de reden van het te laat komen of van de absentie staat vermeld. De regels over 'het te laat komen' staan hier.

Absentenbriefje
Een absentenbriefje - om zelf thuis af te drukken - staat hier.

.

SG Newton
Dampten 22, 1624 NR Hoorn
T: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl
KvK-nummer 37153438
BTW-nummer 8209.71.054.B.01

Dare to discover