Dare to discover
Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton

Eerste Opvang Anderstaligen

Ieder kind dat in Nederland woont, is leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen.

SG Newton voert in de regio West-Friesland de eerste opvang van anderstaligen (EOA). Dit betekent dat alle anderstalige kinderen vanaf 12 jaar die in onze regio wonen naar SG Newton en De Dijk (locatie van Atlas College in Medemblik) komen om daar zo snel als mogelijk Nederlands te leren. Ze krijgen onderwijs van een gespecialiseerde groep docenten.
Anderstalige leerlingen van 16 en ouder worden op SG Newton ingeschreven maar volgen onderwijs op het Horizon College in Hoorn.
Uitgangspunt is dat de nieuwkomer zo snel mogelijk doorstroomt naar het reguliere onderwijs in zijn/haar woonplaats/omgeving.

Meer info over de opvang van anderstaligen in West-Friesland c.q op SG Newton hier
Voor ouders/verzorgers is een schoolgids beschikbaar. In deze gids staat praktische informatie over de aanmelding, vakken, lestijden, etc. Download hier de schoolgids EOA van SG Newton 2019-2020.

Voor meer informatie: mw. J. Kruize E.: j.kruize@atlascollege.nl

Voor het maken van een intake afspraak belt u de administratie via nummer 0229 55 20 10.

Het aanmeldformulier vindt u hier.

.

SG Newton
Dampten 22, 1624 NR Hoorn
T: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl
KvK-nummer 37153438
BTW-nummer 8209.71.054.B.01

Dare to discover