Dare to discover
Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton

Gedragsregels

Om met elkaar een veilige, stimulerende leeromgeving te hebben en te houden, werken we op onze school met afspraken over gedrag. Bij ernstige misdragingen kun je geschorst worden. De stappen die hierbij gevolgd worden kunnen door ouders nagevraagd worden bij de schoolleiding.

Afspraken over gedrag

Wij behandelen elkaar met respect
- Dat blijkt uit hoe wij met elkaar omgaan, uit ons taalgebruik en uit ons gedrag.
- Wij kwetsen elkaar niet en raken elkaar niet onnodig aan.

Wij gaan met zorg om met onze omgeving
- Wij houden onze omgeving schoon en maken geen onnodig lawaai in school.
- De geluidsdragers en telefoons zijn weg tijdens de lessen.
- De fietsen staan in de rekken en jassen liggen in de kluisjes.
- De petten doen wij af tijdens de lessen.
- Het gebruik van het deelschoolplein en van de computers op het deelschoolplein is alleen toegestaan als wij een kaart kunnen tonen van een docent.
- Wij maken geen gebruik van de lift zonder toestemming.
- De noodtrappen gebruiken wij alleen tijdens een ontruiming.
- Wij eten en drinken alleen in de aula en op het schoolplein.
- SG Newton is een rookvrij gebouw. Ook de toegang en het plein zijn rookvrij.

Wij komen voorbereid op school
Wij hebben onze schoolspullen en de voorgeschreven kleding voor de praktijkvakken en/of sport bij ons en zijn
op tijd in de les.

Toelichting
Klik hier voor het leerlingenstatuut

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn NH
Tel: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl

KvK-nr. 37153438
BTW-nr. 8209.71.054.B.01

Dare to discover