Dare to discover
Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton

Geen loting voor Atlas- en Taborscholen voor schooljaar 2019-2020

Intern wordt gecontroleerd of de aanmeldingen ook kunnen leiden tot plaatsing

 

Leerlingen uit groep 8 konden zich tot 15 maart jl. aanmelden voor de VO-scholen van het Atlas College en Tabor College in Hoorn. Inmiddels is duidelijk geworden dat er ook dit jaar niet geloot hoeft te worden. Dit geldt voor alle afdelingen van de scholen: van vmbo tot en met vwo.

 

Nu alle aanmeldingen binnen zijn hebben de twee schoolbesturen op basis van een gezamenlijk vastgestelde aanmeldingsprocedure vastgesteld dat op geen van de scholen voor vmbo, mavo (vmbo-t), havo, atheneum en gymnasium loting hoeft plaats te vinden.

Op de scholen wordt nu gecontroleerd of de aanmeldingen ook kunnen leiden tot plaatsing, ofwel: voldoen de leerlingen aan de toelatingseisen van de scholen wanneer het gaat om het advies van de basisschool en andere eisen.

 

Ga terug

.

SG Newton
Dampten 22, 1624 NR Hoorn
T: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl
KvK-nummer 37153438
BTW-nummer 8209.71.054.B.01

Dare to discover