Dare to discover
Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton

Leerlingen maken een kunstwerk voor de wethouder

Blijf altijd dromen...

Op donderdag 6 juni jl. bracht wethouder Al Mobayed een bezoek aan de leerlingen van klas EOA 2b van SG Newton. Reden van haar bezoek was kennismaking en het neerleggen van een opdracht. De leerlingen gaan een kunstwerk maken voor het kantoor van de wethouder.

SG Newton is een ondernemende school. Op SG Newton maakt het leren in projecten en het werken met opdrachten van echte opdrachtgevers een wezenlijk onderdeel uit van het onderwijs.

Wethouder Al Mobayed (portefeuille Sociale zaken en arbeidsmarktbeleid, Armoedebestrijding en schuldhulpverlening, Maatschappelijke opvang, Welzijn en vrijwilligerswerk en Sport) heeft SG Newton benaderd om voor haar kantoor een kunstwerk te maken. Tijdens haar bezoek maakte zij kennis met de EOA leerlingen. Deze leerlingen zijn afkomstig uit verschillende delen van de wereld. Veel van de huidige EOA leerlingen zijn afkomstig uit Syrië. De wethouder is ook van Syrische afkomst. Zij vertelde openhartig over haar komst naar Nederland en haar loopbaan. Kern van haar verhaal was ‘blijf altijd dromen’. Na de kennismaking werden de wensen van de wethouder geïnventariseerd.  

De leerlingen gaan een aantal ontwerpen maken. Deze ontwerpen worden voorgelegd aan de wethouder die een keuze zal maken. Hierna wordt gestart met het maken van het kunstwerk tijdens de lessen van Art Studio.

Ga terug

.

SG Newton
Dampten 22, 1624 NR Hoorn
T: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl
KvK-nummer 37153438
BTW-nummer 8209.71.054.B.01

Dare to discover