Dare to discover
Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton

Newton door Elsevier uitgeroepen tot superschool

De bevestiging van hard werken

Onlangs publiceerde Elsevier Weekblad de uitkomsten van hun jaarlijkse onderzoek 'Beste scholen 2018', waarin het weekblad de prestaties van scholen voor voortgezet onderwijs beoordeelt op basis van gegevens van de Onderwijsinspectie. Uit het onderzoek blijkt dat SG Newton in Hoorn, een locatie van het Atlas College, als een van de twee scholen in de provincie Noord-Holland het best mogelijke predicaat van 'superschool' verdient. In Nederland hebben slechts 22 scholen dit predicaat gekregen.

In het onderzoek heeft Elsevier Weekblad alle scholen beoordeeld op 'harde' onderwijsresultaten en daarbij gekeken naar vier onderdelen: onderwijspositie, onderbouwsnelheid, bovenbouwsucces en gemiddelde cijfer voor het examen.

Bij de onderwijspositie is gekeken naar de leerling in de derde klas ten opzichte van het advies dat de basisschool gaf. Komt een leerling bijvoorbeeld met vmbo-kader advies in mavo-3, dan is dat een pluspunt voor de school. Komt een leerling 'lager' uit, dan telt dit juist als een minpunt. Het tweede onderdeel is de onderbouwsnelheid, ofwel de tijd die een leerling nodig heeft om in de derde klas te komen, uitgedrukt in het percentage bevorderden.

Het derde onderdeel is het zgn. bovenbouwsucces: het percentage leerlingen dat overgaat zonder zittenblijven en dat in de hoogste klas in één keer het examen haalt. Het vierde onderdeel is het gemiddelde cijfer voor het centraal examen. Omdat één zwakke klas het beeld kan vertekenen, zijn voor alle onderdelen de gemiddelden over drie jaar berekend. Afhankelijk van de scores op de verschillende onderdelen, wordt een school door Elsevier Weekblad aangemerkt als super, goed, voldoende en slecht.

Alle gebruikte gegevens zijn afkomstig van de Onderwijsinspectie. Uit het overzicht dat Elsevier Weekblad 20 januari jl. heeft gepubliceerd, met daarin de winnaars per provincie, blijkt dat zich in Noord-Holland zeven scholen winnaar mogen noemen, waarvan twee volgens Elsevier het predicaat 'super' verdienen, een van deze twee scholen is de afdeling mavo (vmbo-gt) van SG Newton in Hoorn. 

Ga terug

.

SG Newton
Dampten 22, 1624 NR Hoorn
T: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl
KvK-nummer 37153438
BTW-nummer 8209.71.054.B.01

Dare to discover