Dare to discover
Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton

Project 'Ken Elkaar'

Elkaar leren kennen door gezamenlijk activiteiten te ondernemen

Leerlingen van VSO De Stormvogel, Tabor College Werenfridus en SG Newton leerden elkaar kennen in de week van  2 t/m 6 oktober jl. tijdens het bijzondere project ‘Ken Elkaar’. Veertig  leerlingen van Werenfridus werden gekoppeld aan leeftijdsgenoten uit het voortgezet speciaalonderwijs  en leerlingen uit de eerste opvang anderstaligenklas (EOA) van SG Newton. Doel van het project was om elkaar te leren kennen door het ondernemen van gezamenlijke activiteiten.

Voor de leerlingen van de derde klas atheneum en gymnasium van Werenfridus is het niet altijd vanzelfsprekend om in contact te zijn met leeftijdsgenootjes van het voortgezet speciaalonderwijs of in de EOA-klas. Maar nu maakten ze samen een collage over wie ze zijn, ondernamen ze samen een speurtocht, bakten ze koekjes in de keukens van SG Newton, maakten ze een schilderij in het kunstlokaal van Werenfridus en kregen ze een rondleiding bij De Stormvogel. Vanzelfsprekend ontbrak een sportieve activiteit niet en maakten de leerlingen samen muziek. Een mediateam deed verslag van deze activiteiten en had de opdracht om een film te maken die over een aantal weken getoond wordt tijdens de reünie.

Het project ‘Ken Elkaar’ is vier jaar geleden ontstaan vanuit een samenwerking tussen de Werenfridus en VSO De Stormvogel in het kader van maatschappelijke stages. Tijdens een presentatie op SG Newton over de EOA aan geïnteresseerde Westfriese scholen uit de regio is het idee ontstaan om het project ‘Ken Elkaar’ uit te breiden en Werenfridusleerlingen als taalmaatje te koppelen aan de EOA-leerlingen die het Nederlands nog niet geheel machtig zijn. 

Ga terug

.

SG Newton
Dampten 22, 1624 NR Hoorn
T: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl
KvK-nummer 37153438
BTW-nummer 8209.71.054.B.01

Dare to discover