Dare to discover
Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton

SG Newton krijgt van Elsevier Weekblad voor alle leerwegen het eindoordeel ‘GOED’

Een reden om trots te zijn!

Hoe goed is SG Newton in vergelijking met alle andere middelbare scholen binnen en buiten de regio?

Elsevier Weekblad gebruikt voor de beoordeling van scholen openbare cijfers van de Inspectie van het Onderwijs, maar berekent het oordeel volgens een eigen methode.

Die wijkt op twee hoofdpunten af:

  • Elsevier kent als eindoordeel toe: superschool, goed, voldoende en onvoldoende. Dat oordeel hangt af van de drie scores die een school kan halen op de vier criteria: bij de beste 15 procent, bij de middelste 70 procent of bij de zwakste 15 procent. De Inspectie van het Onderwijs maakt alleen onderscheid in voldoende en onvoldoende, en geeft aan of een school aan de door haar gestelde landelijk norm voldoet.
  • Elsevier Weekblad gaat uit van ‘kale feiten’ over de prestaties van de school, en corrigeert die in de waardering niet voor het type scholier dat erop zit. Argument: dan weten ouders en scholieren wat de waarde van het diploma is in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt.

Elke school wordt door Elsevier beoordeeld volgens vier criteria:

1. de positie van leerlingen in de derde klas ten opzichte van het advies van de basisschool,

2. de onderwijssnelheid in de onderbouw,

3. het bovenbouwsucces en

4. het cijfer centraal examen.

Ga terug

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn NH
Tel: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl

KvK-nr. 37153438
BTW-nr. 8209.71.054.B.01

Dare to discover