Dare to discover
Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton

Vrijdag 15 maart aangepaste roosters in verband met de onderwijsstaking

Houd Zermelo in de gaten

Morgen, vrijdag 15 maart 2019, is de grote onderwijsstaking.


Zoals ik u ook vorige week heb bericht staat het Atlas College achter de redenen van deze staking.

Ook een aantal docenten van SG Newton zal naar Den Haag gaan om de belangen te vertegenwoordigen.


Dat betekent dat wij voor vrijdag 15 maart een rooster hebben opgesteld op basis van de

aanwezigheid van de overige collega’s. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk een aansluitend

rooster te maken voor elke klas. Daarvoor zijn soms de eerste en laatste uren toch uit het rooster

gehaald, soms heeft een klas toch een tussenuur.


Speciale aandacht, voor zover wij het nu overzien, voor de volgende klassen:

-Leerjaar 1, klas 1F

-Leerjaar 1, klas 1M

Deze klassen hebben de eerste 3 lesuren (1,2,3) de TalentFactory. De collega van Theatre Skills

echter staakt. De leerlingen van deze twee klassen die deze talentlijn volgen, zijn volledig lesvrij.

-Leerjaar 3, klas K3a

De derde klassen basis/ kader hebben op de lesuren 4,5,6 hun keuzevak. De leerlingen van K3a die

het keuzevak podium of procestechniek hebben gekozen, zijn vrijdag volledig lesvrij.

 

Het rooster is gebaseerd op de gegevens die wij nu tot onze beschikking hebben. Het kan natuurlijk

altijd zo zijn dat een collega zich voor morgen ziek meldt en er opnieuw roosterwijzigingen zijn.

 

Het wordt morgen een bijzondere dag.

We hebben ons ingespannen om de dag zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Mag ik u vragen de klaargezette roosters voor morgen, 15 maart 2019, met uw zoon/ dochter, goed

door te nemen?

 

Met vriendelijke groet,

Mevr. drs. M.B. Winkelhuis – Beneken Kolmer

Directeur SG Newton

Ga terug

.

SG Newton
Dampten 22, 1624 NR Hoorn
T: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl
KvK-nummer 37153438
BTW-nummer 8209.71.054.B.01

Dare to discover