Onderwijs

Kiezen van een richting

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) SG Newton is een ondernemende school waar breed oriënterend onderwijs wordt aangeboden.
Om dat waar te kunnen maken, om de leerlingen te laten ontdekken wat hun talenten zijn, om hen te laten ervaren wat er in de beroepenwereld allemaal mogelijk is, nemen wij de leerlingen vaak mee voor andere activiteiten dan de...

Read more ...

Excursies

Poldersport Kamp Techniekbezoeken? VMBO-Z&W carrousel

Read more ...

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingegaan. Alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs hebben zorgplicht. Dat houdt in dat zij de plicht hebben om elk kind dat zich aanmeldt, een goede onderwijsplek te bieden, liefst natuurlijk op de school van keuze en als dat echt niet lukt, op een andere school...

Read more ...

Instroom in andere leerjaren

Instromen op SG Newton van een andere school is vaak geen probleem. De teamleiders van de verschillende leerjaren nodigen u, na aanmelding, graag uit voor een gesprek om de overstap goed te bespreken. Wij nemen altijd contact op met de school waar de leerling vandaan komt en er vindt in alle openheid dossieroverdracht plaats. Voor...

Read more ...

Eerste opvang anderstaligen (EOA)

Ieder kind dat in Nederland woont, is leerplichtig. Dit geldt dus ook voor de kinderen die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen. SG Newton verzorgt in de regio West-Friesland de eerste opvang van anderstaligen (EOA) . Dit betekent dat de anderstalige leerlingen vanaf 12 jaar die in deze regio wonen zich bij SG Newton...

Read more ...