Dare to discover
Newton Newton Newton

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) is erg belangrijk op SG Newton. Alle LOB-activiteiten die leerlingen vanaf leerjaar 1 tot en met het eindexamen in leerjaar 4 kunnen kiezen en ondernemen, zijn daarom goed vastgelegd en ingeroosterd.

Zo kiezen bijvoorbeeld de leerlingen uit de leerjaren 1, 2 en 3, welk programma zij binnen de TalentFactory willen gaan volgen. In de bovenbouw, in de leerjaren 3 en 4, kiezen de leerlingen van de basis- en kaderleerweg, de keuzevakken en projecten voor hun beroepspraktijk eindexamen. Ook de keuze van het examenpakket door mavo leerlingen is een vorm van loopbaanbegeleiding: het pakket is immers gericht op instroom in een havo 4-profiel en/ of een toekomstige beroepsopleiding op het mbo.

SG Newton is een ondernemende school. Zij biedt breed oriënterend onderwijs aan.
Daarom nemen alle leerlingen deel aan veel LOB - activiteiten, zoals projecten binnen en buiten school, stages, workshops, gastlessen, speeddaten, portfoliogesprekken, toetsen en testen, buitenlandse reizen en excursies.

Op deze wijze doen leerlingen veel ervaringen op, leren ze wat er in de wereld te koop is en, het allerbelangrijkste, leren ze wat hun eigen talenten zijn en welke interesses ze hebben.
Een goede basis voor een toekomstige beroepskeuze!

De mentoren en de coaches in de bovenbouwklassen, begeleiden de leerlingen in dit proces. De ervaringen die de leerlingen opdoen en de (loopbaan)conclusies die zij daaruit trekken, worden vastgelegd in een portfolio.

Toelichting

Het LOB-programma is gebaseerd op de loopbaancompetenties zoals die zijn geformuleerd door Prof. Dr. M. Kuijpers in 2012. Wie hierover meer wil weten klikt hier.

‘Architectuur van de loopbaan’,
Loopbaancompetenties en de leeromgeving van leerlingen in het beroepsonderwijs,
Prof. Dr. M. Kuijpers.

 

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn NH
Tel: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl

KvK-nr. 37153438
BTW-nr. 8209.71.054.B.01

Dare to discover