Dare to discover
Newton Newton Newton

Stages

Snuffelstage onderbouw

Alle leerlingen in klas 1 en 2 volgen een één-daagse snuffelstage in een voor hen vertrouwde omgeving.. Leerlingen regelen deze stage zelf.
Het lopen van een stagedag is een onderdeel van LOB (Loopbaanorientatie en –Begeleiding). Tijdens de stagedag orienteren leerlingen zich op verschillende beroepen, beroepssectoren, bedrijven en instellingen. Daarnaast ontdekken leerlingen waar hun interesses en talenten liggen.
De stagedag vindt jaarlijks plaats en staat opgenomen in de jaaragenda.

De leerlingen en hun ouders ontvangen verdere informatie via een informatiebrief. Het registreren van de stagegegevens gebeurt in Google Classroom. Voordat de stage plaatsvindt, ondertekenen leerling, stagebegeleider, ouders en school het stagecontract.
De leerlingen krijgen ruim voor aanvang van de stage een stageboekje met opdrachten, informatie en instructies.
Na de stage moeten leerlingen opdrachten maken in het Loopbaandossier in Qompas. Ook het maken van een stageverslag behoort tot de opdrachten.

Basis/kader leerlingen klas 3: beroepsoriënterende stage

De basis- en kaderleerlingen volgen jaarlijks in de maand mei een 2- of 3-weekse beroepsoriënterende stage. Tijdens deze stage ervaren de leerlingen hoe het is om te werken in een bedrijf of instelling. Ze leren o.a. wat bedrijfscultuur en arbeidsethiek betekenen en hoe het is om voor een werkgever te werken. Daarnaast leren/ervaren de leerlingen of een bepaald beroep of bepaalde beroepssector bij hen past. Een ander punt dat tijdens deze stage van belang wordt is de koppeling maken met een eventuele vervolgopleiding. Ook kunnen leerlingen tijdens de stage werken aan hun professionele netwerk.
Het registreren van de stagegegevens gebeurt net als in de onderbouw in Google Classroom. Daarnaast ondertekenen leerling, stagebegeleider, ouders en school een stageovereenkomst die wordt ingeleverd bij dhr. Frankenhuis.
De leerlingen krijgen ruim voor aanvang van de stage een stageboekje met opdrachten, informatie en instructies.
Na de stage moeten de leerlingen een stageverslag maken en inleveren bij hun coach.

Mavo 3

De leerlingen van mavo 3 lopen een zogenoemde lintstage van januari tot en met april van tussen de 70 en 80 uur. Aangezien zij op dinsdagmiddag geen les hebben, biedt deze middag een uitgelezen mogelijkheid om hen stage in te plannen. Daarnaast hebben de leerlingen ook de mogelijkheid om in vakanties en in de weekenden aan hun stage-uren te komen.
De leerlingen krijgen voorafgaand aan de stage een stageboekje van hun mentor. Hierin staat belangrijke informatie en staan stageopdrachten die de leerlingen moeten uitvoeren. Na de stage maken de leerlingen een stageverslag dat wordt opgenomen hun portfolio/loopbaandossier.

Vragen
Dhr. A. Frankenhuis is op school zowel decaan/loopbaancoördinator als stage-coördinator. Hij organiseert de stages en kan hierover meer vertellen. Telefonisch is hij te bereiken via T: (0229) 55 20 10.
Zijn e-mailadres is: a.frankenhuis@atlascollege.nl

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn NH
Tel: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl

KvK-nr. 37153438
BTW-nr. 8209.71.054.B.01

Dare to discover