Dare to discover
Newton Newton Newton

Eerste Opvang Anderstaligen

Ieder kind dat in Nederland woont, is leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen.

SG Newton voert in de regio West-Friesland de eerste opvang van anderstaligen (EOA). Dit betekent dat alle anderstalige kinderen vanaf 12 jaar die in onze regio wonen naar SG Newton en De Dijk (locatie van Atlas College in Medemblik) komen om daar zo snel als mogelijk Nederlands te leren. Ze krijgen onderwijs van een gespecialiseerde groep docenten.
Anderstalige leerlingen van 16 en ouder worden op SG Newton ingeschreven maar volgen onderwijs op het Horizon College in Hoorn.
Uitgangspunt is dat de nieuwkomer zo snel mogelijk doorstroomt naar het reguliere onderwijs in zijn/haar woonplaats/omgeving.

Meer info over de opvang van anderstaligen in West-Friesland c.q op SG Newton hier

Voor ouders/verzorgers is een schoolgids beschikbaar. In deze gids staat praktische informatie over de aanmelding, vakken, lestijden, etc. Download hier de schoolgids EOA van SG Newton 2020-2021.

Voor meer informatie stuurt u een mail naar mw. J. Kruize E.: j.kruize@atlascollege.nl

Aanmelding

Wanneer u een leerling aan wilt melden, vult u dan het aanmeldformulier in. Dit vindt u hier.

Daarnaast hebben wij een brp nodig. Dit is een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Daar moeten 3 dingen op vermeld staan:

  • datum vestiging in Nederland,
  • het bsn,
  • indien mogelijk 1e verblijfstitel.

Wanneer u alle documenten opstuurt naar j.kruize@atlascollege.nl dan zullen wij de leerling z.s.m. uitnodigen voor een intakegesprek en toetsen. Op basis van de resultaten, leeftijd en woonplaats zullen we de leerling in de juiste groep plaatsen.

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn NH
Tel: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl

KvK-nr. 37153438
BTW-nr. 8209.71.054.B.01

Dare to discover