Dare to discover
Newton Newton Newton

Ouderraad

De Ouderraad van SG Newton behartigt de belangen van alle ouders en fungeert als klankbord voor de schoolleiding. De ouderraad vergadert 5 keer per jaar op woensdagochtend in aanwezigheid van de locatiedirecteur.

Voor dit schooljaar zijn de vergaderdata:
9 september 2020
25 november 2020
27 januari 2021 
14 april 2021
16 juni 2021

De Ouderraad bestaat uit een groep van ongeveer 8 ouders waarbij er naar gestreefd wordt dat alle leerjaren vertegenwoordigd zijn. De samenstelling van de Ouderraad is: Peter Commandeur, Jos van Kerckhoven (voorzitter), Wendy Visser, Paula van Veen en Liesbeth Crone. 

De Ouderraad is o.a. betrokken bij: 
- de nieuwe ontwikkelingen op school, zoals bijvoorbeeldhet lesmateriaal en gebruik van ICT
- de toekomstvisie van de school en van het Atlas College
- de besteding van de ouderbijdrage
- de communicatie binnen de school

Voor de Ouderraad is het belangrijk dat de leerlingen zich optimaal ontwikkelen en thuis voelen op school. Het is dan ook van belang dat de communicatie tussen de ouders en de school goed is en goed blijft.

Tweemaal per jaar heeft de Ouderraad een overleg met het Atlasbestuur en de ouderraden van de andere scholen van het Atlas College.

Indien u vragen of suggesties aan de ouderraad heeft, over de algemene zaken waar de ouderraad zich mee bezig houd, kunt u ons een mail sturen. Wij zijn bereikbaar via: ouderraad.newton@atlascollege.nl

Verslagen vergaderingen Ouderraad schooljaar 2020 - 2021 

9 september 2020

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn NH
Tel: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl

KvK-nr. 37153438
BTW-nr. 8209.71.054.B.01

Dare to discover