Dare to discover
Newton Newton Newton

Jeugdverpleegkundige

Op alle scholen voor voortgezet onderwijs is in de regio West-Friesland een jeugdverpleegkundige actief. Haar inzet komt voort uit een initiatief van de GGD Hollands Noorden om meer aandacht te besteden aan preventie op het gebied van de gezondheid van de jeugd in het algemeen en de jong volwassenen in het bijzonder.

Mw. I. Buddingh is de jeugdverpleegkundige van SG Newton. Zij is op wisselende tijden op school.

De werkzaamheden van de jeugdverpleegkundige bestaan uit:

1. Digitaal gezondheidsonderzoek
De leerlingen uit de leerjaren 2 en 4 doen dit schooljaar mee aan het E-MOVO onderzoek. Zij vullen daartoe een vragenlijst op de computer in. Kort hierna ontvangen zij een digitaal persoonlijk gezondheidsadvies op maat.

2. Weging en meting
De leerlingen uit leerjaar 2 worden dit schooljaar door de jeugdverpleegkundige gewogen en gemeten. Dit gebeurt met kleren aan, alleen de schoenen moeten even uit. De leerlingen ontvangen hierover thuis een brief met meer informatie.

3. Vragen
Mochten er vragen zijn voor mw. Buddingh dan is contact mogelijk via het volgende emailadres ibuddingh@ggdhn.nl of via het telefoonnummer van de GGD Jeugdgezondheidszorg 088- 01 00 555.
Bezoekadres GGD Hollands Noorden: Maelsonstraat 11, 1624 NP Hoorn.

4. Ondersteuningsteam
Naast de schoolarts, neemt de jeugdverpleegkundige deel aan het Extern Ondersteuningsteam (E.O.T) van SG Newton. Zij kan desgevraagd haar expertise inzetten om de leerlingen te helpen en/of te ondersteunen.

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn NH
Tel: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl

KvK-nr. 37153438
BTW-nr. 8209.71.054.B.01

Dare to discover