Dare to discover
Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton

Ontwikkelperspectiefplan (OPP)

Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een document dat wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven ten aanzien van het vermogen om tot leren te komen. Dat kan te maken hebben met motivatie, concentratie, planning, organisatie en overige aspecten die gerelateerd zijn aan de sociale ontwikkeling van de leerling.

De mentor stelt in samenspraak met de leerling en de ouder een OPP op. Het OPP geeft een overzicht van wat door school, de leerling en de thuissituatie aan extra ondersteuning wordt ingezet. Het OPP wordt vanaf de start van leerjaar 1 of later als dat nodig blijkt opgesteld. Het doel is te voldoen aan het vooraf bepaalde uitstroomperspectief ten aanzien van vervolgonderwijs.

Waar het louter leerachterstanden betreft (zoals wij vroeger LWOO noemden) krijgen leerlingen extra ondersteuning die valt onder de basisondersteuning van SG Newton.

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn NH
Tel: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl

KvK-nr. 37153438
BTW-nr. 8209.71.054.B.01

Dare to discover