Dare to discover
Newton Newton Newton

Leerlingbegeleiding

Bij ons ontdekt uw kind zijn of haar talent, niveau, route en tempo en we begeleiden uw kind daarbij intensief. Wij hechten aan persoonlijke aandacht en een schoolloopbaan op maat. Ook als het wel eens tegen zit.

Wij bieden een vertrouwde, overzichtelijke omgeving, met eigen docenten en een eigen mentor. De mentor is de spil in de begeleiding. Voor leerlingen en ouders/ verzorgers is de mentor daarom het eerste aanspreekpunt. Lees meer over de mentor.

Elke leerling maakt keuzes, volgt een eigen route en krijgt daarbij zo nodig extra hulp. Zo zijn er wekelijks (leerjaar 1 start hiermee na de herfstvakantie) flexlessen voor alle leerlingen die dat (tijdelijk) nodig hebben. Ook de leerlingen met dyslexie en dyscalculie (lees meer over dyslexie en dyscalculie) worden extra begeleid. SG Newton heeft natuurlijk ook een loopbaancoordinator/decaan. Hij geeft antwoord op vragen over beroepen en de daarbij behorende opleidingen. Lees meer over de decaan.

Ook ons zorgaanbod is stevig. We gaan uit van snelle hulp, zo kort mogelijk. Wanneer uw kind (tijdelijk) extra ondersteuning nodig heeft, wordt in het Intern Ondersteuningsteam (IO) besproken wat een passende aanpak is.

Een belangrijk onderdeel van het ondersteuningsaanbod is Route 2. In dit speciale leercentrum in school kunnen leerlingen extra begeleiding krijgen, individueel werken en zo nodig tot zichzelf komen. Hier meer over Route 2.

Een overzicht van het gehele ondersteunings- en begeleidingsaanbod vindt u in ons schoolondersteuningsprofiel, klik hier.

De ondersteuningscoördinatoren bij ons op school zijn mw. A. Wildöer (a.wildoeer@atlascollege.nl) en mw. G. Laan (g.laan@atlascollege.nl). 

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn NH
Tel: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl

KvK-nr. 37153438
BTW-nr. 8209.71.054.B.01

Dare to discover