Dare to discover
Newton Newton Newton

Decaan en LOB
(loopbaanoriëntatie en -begeleiding)

SG Newton is een school waar leerlingen uiteindelijk een diploma Dienstverlening en Producten zullen behalen. Dit betekent, dat LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding) een belangrijke plek inneemt. Alle leerlingen krijgen volop kansen om zich te oriënteren op interesses, persoonlijke kwaliteiten, studies en beroepen. Eén van de personen die hierin een rol speelt, is de decaan/loopbaancoördinator. dhr. A. Frankenhuis. Hij ondersteunt leerlingen in het maken van keuzes op het gebied van vakkenpakketkeuze, vervolgstudie en beroepskeuze en is daarnaast betrokken bij de organisatie van allerlei activiteiten op het gebied van Loopbaanoriëntatie. Hierbij kunt u denken aan de stages, het gebruik van het Loopbaandossier in Qompas, de beroepenspeeddate, voorlichtingen aan ouders en bezoeken aan de ROC’s.

De werkplek van dhr. Frankenhuis is het Loopbaancentrum. Dit bevindt zich centraal in de school in werkruimte 201. Leerlingen kunnen daar binnenstappen voor advies en vragen. Verder kunnen leerlingen bij hem terecht voor het maken van een beroepsinteressetest. Hieruit kan nuttige informatie worden gehaald op het gebied van interesses, beroepen en studies. De uitslag van deze test kan een leerling ondersteunen in zijn/haar keuzes. Ook vormt de uitslag van de test de basis voor een gesprek.

Voor vragen en/of informatie over vakkenpakketkeuze, studiekeuze, beroepskeuze, oriënteren op interesses, kunnen leerlingen en ouders terecht bij dhr. A. Frankenhuis, werkruimte 201. Dhr. Frankenhuis heeft een vaste dag, waarop hij beschikbaar is voor leerlingen en dat is de donderdag.
T.: 0229 55 20 10. E.: a.frankenhuis@atlascollege.nl

 

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn NH
Tel: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl

KvK-nr. 37153438
BTW-nr. 8209.71.054.B.01

Dare to discover