Dare to discover
Newton Newton Newton

Dyslexie 

Voordat een leerling op SG Newton komt, is het vaak al bekend of hij/zij dyslexie heeft. Meestal is dan ook een zogenaamde Dyslexieverklaring aanwezig. Met zo’n verklaring krijgt de leerling een dyslexiepas. Deze pas geeft recht op extra faciliteiten zoals, meer tijd bij proefwerken/examens en het gebruik van voorleessoftware. Bovendien worden spellingsfouten in bepaalde gevallen milder beoordeeld.

Een leerling met dyslexie wordt jaarlijks uitgenodigd voor een dyslexieles. Tijdens deze les wordt de leerling geïnformeerd over de mogelijkheden van extra ondersteuning. De dyslexiecoördinator inventariseert welke hulpmiddelen de leerling gebruikt, of deze hulpmiddelen voldoende ondersteuning bieden en of dat er misschien iets extra’s nodig is. Na de dyslexieles nodigt de dyslexiecoördinator nog een deel van de leerlingen uit voor een individueel begeleidingsgesprek als daar behoefte aan is. 

Soms is het nog niet bekend dat een leerling dyslexie heeft. De docenten van Nederlands en Engels hebben een belangrijke taak bij het ontdekken van lees- en spellingsproblemen. Als zij denken dat een nieuwe leerling leesproblemen heeft, dan nemen zij contact op met de dyslexiecoördinator. In samenspraak met de mentor van de leerling worden de bevindingen met ouders/verzorgers gedeeld. De verantwoordelijkheid tot het laten instellen van een nader onderzoek ligt bij de ouders/verzorgers. SG Newton heeft hierin een adviserende rol en kan op verzoek een dossier leveren aan een onderzoeksbureau.
 

Dyscalculie

Een leerling met officieel aangetoonde dyscalculie wordt uitgenodigd door de coördinator voor een individueel begeleidingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt nagegaan of de leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning. Ook worden eventuele hulpmiddelen besproken en hoe die in de praktijk te gebruiken. De leerling krijgt een dyscalculiepas die recht geeft op speciale faciliteiten, zoals extra tijd bij toetsen.

Beleidsplan dyslexie en dyscalculie 


SG Newton heeft een beleidsplan dyslexie en dyscalculie. Klik hier 
Onze dyslexie- en dyscalculiecoördinator is mevr. B. Giovannangelo. U kunt haar bereiken door een mail te sturen naar: b.giovannangelo@atlascollege.nl 

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn NH
Tel: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl

KvK-nr. 37153438
BTW-nr. 8209.71.054.B.01

Dare to discover