Dare to discover
Newton

Dyslexie & dyscalculie

Voordat een leerling op SG Newton komt, is het vaak al bekend of hij/zij dyslexie heeft. Meestal is dan ook een zgn. dyslexieverklaring aanwezig. Met zo’n verklaring krijgt de leerling een dyslexiepas. Dit betekent dat de leerling speciale rechten krijgt, zoals het recht op meer tijd bij proefwerken/examens en het recht om speciale programma’s te gebruiken op de pc. Bovendien worden spellingsfouten milder beoordeeld.

Begeleiding
Een leerling met dyslexie krijgt speciale begeleiding van een zgn. dyslexiecoach. Deze vraagt hoe het met de leerling gaat en of de leerling dankzij de speciale rechten minder last heeft van zijn/haar dyslexie. Ook wil hij/zij weten of de leerling genoeg hulp vraagt. Op SG Newton is ook de mogelijkheid tot het volgen van een begeleidingsuur 'dyslexie'. In dit begeleidingsuur wordt de mogelijkheid geboden om samen met de coach te werken aan een taak die met lezen en schrijven te maken heeft. Ook wordt geleerd hoe een leerling ‘slim’ kan leren.

Lees- en schrijftest
Soms is nog niet bekend dat iemand een dyslexie heeft. De docenten van Nederlands en Engels hebben een belangrijke taak bij het ontdekken van lees- en spellingsproblemen. Als zij denken dat een nieuwe leerling leesproblemen heeft, bespreken ze dat met de dyslexiecoördinator. Deze zorgt ervoor dat een lees- en schrijftest wordt gedaan en bespreekt de uitslag met de leerling en ouders.

Als het resultaat van de lees- en schrijftest het vermoeden van leesproblemen bevestigt, kunnen ouders overgaan tot verder onderzoek. De verantwoordelijkheid tot het laten instellen van een nader onderzoek ligt bij de ouders/verzorgers. SG Newton heeft hierin slechts een adviserende rol.

Beleidsplan Dyslexie, 2019-2020
SG Newton heeft een beleidsplan Dyslexie. Dit beleidsplan wordt jaarlijks aangepast.
Wie dit beleidsplan Dyslexie wil lezen, klikt hier (volgt)

Onze dyslexiecoördinator is mw. B. Giovannangelo, E.:b.giovannangelo@atlascollege.nl
Haar werkdagen zijn dinsdag t/m vrijdag.

Dyscalculie

Een leerling met dyscalculie voert tweemaal per jaar een gesprek met de dyscalculiecoach. Deze vraagt hoe het met de leerling gaat en of de leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning. Ook wil hij/zij weten of de leerling genoeg hulp vraagt.

Tevens krijgt de leerling een dyscalculiepas. Deze pas geeft de leerlilng speciale rechten, zoals het recht op meer tijd bij proefwerken/examens.

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn NH
Tel: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl

KvK-nr. 37153438
BTW-nr. 8209.71.054.B.01

Dare to discover