Dare to discover
Newton Newton Newton

Mentor

De begeleiding van de mentor aan de leerling is een doorlopend proces en vindt voor elke leerling (ongeacht of er sprake is van zorgvragen) plaats. De mentor werkt met zijn klas aan het vergroten van studie- en sociale vaardigheden en voert de portfoliogesprekken met zijn leerlingen en hun ouders. Hij/zij heeft een belangrijke taak in het bevorderen van een goede sfeer in de klas en grijpt in als zich binnen de groep conflicten voordoen.
Het contact tussen mentor en leerling is op basis van:

  • een signaal uit observatie van de mentor zelf
  • een signaal van collega‚Äôs
  • een signaal van ouders/ verzorgers
  • gegevens uit Magister, het leerlingvolgsysteem
  • gegevens en bewijzen uit het portfolio van de leerling
  • overdrachtsinformatie van de vorige school.

De mentor bekijkt regelmatig de resultaten die de leerlingen behalen, bespreekt deze en bedenkt (in gezamenlijk overleg) zo nodig een plan voor extra begeleiding. In de hogere leerjaren speelt de mentor een rol bij de keuze van een opleiding in het vervolgonderwijs.

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn NH
Tel: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl

KvK-nr. 37153438
BTW-nr. 8209.71.054.B.01

Dare to discover