Dare to discover
Newton Newton Newton

Route 2

Sommige leerlingen zijn door omstandigheden niet in staat een ‘gewoon’ schooltraject (=route 1) te volgen. Zij hebben extra ondersteuning nodig om over te gaan en uiteindelijk hun diploma te behalen. In onze zorgvuldige toelatingsprocedure komen wij samen met leerling en ouders tot een persoonlijk plan voor (de begeleiding van) het kind. Onderdeel van dit plan kan zijn dat de leerling een pas krijgt om in Route 2 te werken.

Speciaal leercentrum
Route 2 is een speciaal leercentrum in school van waaruit leerlingen extra begeleiding kunnen krijgen. De docenten die in dit leercentrum werken, hebben expertise en ervaring op het gebied van het begeleiden van leerlingen met gedrag- en/of leerproblematiek. Het interne ondersteuningsteam bepaalt, welke leerlingen gebruik kunnen maken van deze extra hulp.

De begeleiders van Route 2 zijn mw. M. Kwerreveld en mw. M. Carr.
De ondersteuningscoördinatoren op onze school zijn mw. A. Wildöer en mw. G. Laan.

 

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn NH
Tel: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl

KvK-nr. 37153438
BTW-nr. 8209.71.054.B.01

Dare to discover