Dare to discover
Newton Newton Newton

Omgangsprotocol & anti-pestprogramma

SG Newton is een schoolgemeenschap. De leerlingen en de personeelsleden vormen een gemeenschap waar samen wordt geleerd en gewerkt. Iedereen op SG Newton mag en kan zichzelf zijn. Wij spannen ons blijvend in voor het behoud van ons positief en respectvol leerklimaat. Wij willen dat iedereen bij ons op school het gevoel heeft: ik ben iemand, ik kan wat en ik hoor erbij. Alleen dan kan er optimaal geleerd worden en kunnen maximale resultaten worden neergezet.

Ons omgangsprotocol draagt de titel ‘Dare to be you’ (durf jezelf te zijn). Wij noemen dit protocol bewust een omgangsprotocol. In het protocol staat beschreven wat wij doen, zodat het goed blijft gaan en wat wij doen als het toch een keer niet goed gaat.

Ons Omgangsprotocol 'Dare tot be you' staat hier

De leerlingen krijgen veel persoonlijke aandacht. Daarnaast werken wij bewust aan een positieve groepscultuur in de klassen en op school. Wij ondernemen veel activiteiten die het mogelijk maken dat leerlingen elkaar beter leren kennen, zodat ze meer begrip voor elkaar krijgen. Wij organiseren veel activiteiten met de eigen klas zoals bijvoorbeeld de introductieweek, Sinterklaas, de dansdagen en de sportdagen. En activiteiten waarin juist de leerlingen van verschillende klassen en leerjaren zich mengen, zoals bij de lessen van de TalentFactory en de jaarlijkse theatervoorstelling Unlimited in Schouwburg het Park.

Mocht het toch een keer niet goed gaan, dan volgt SG Newton de vijfsporenaanpak zoals beschreven in het Nationaal Onderwijsprotocol tegen Pesten. Meer informatie hierover kunt u vinden op de webiste: www.schoolenveiligheid.nl

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn NH
Tel: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl

KvK-nr. 37153438
BTW-nr. 8209.71.054.B.01

Dare to discover