Dare to discover
Newton Newton Newton

Omgaan met elkaar

SG Newton is een schoolgemeenschap. De leerlingen en de personeelsleden vormen een gemeenschap waar samen wordt geleerd en gewerkt. Iedereen op SG Newton mag en kan zichzelf zijn. Wij spannen ons blijvend in voor het behoud van ons positief en respectvol leerklimaat. Wij willen dat iedereen bij ons op school het gevoel heeft: ik ben iemand, ik kan wat en ik hoor erbij. Alleen dan kan er optimaal geleerd worden en kunnen maximale resultaten worden neergezet.

SG Newton heeft een omgangsprotocol. Ons omgangsprotocol draagt de titel ‘Dare to be you’, durf jezelf te zijn. Wij noemen dit protocol bewust een omgangsprotocol. In het protocol staat beschreven wat wij doen zodat het goed blijft gaan, en wat wij doen als het toch een keer niet goed gaat.

Het omgangsprotocol van SG Newton staat hier

Mocht het toch een keer niet goed gaan, dan volgt SG Newton de vijfsporenaanpak zoals beschreven in het Nationaal onderwijsprotocol tegen pesten. Meer informatie hierover kunt u vinden via: www.schoolenveiligheid.nl

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn NH
Tel: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl

KvK-nr. 37153438
BTW-nr. 8209.71.054.B.01

Dare to discover