Dare to discover
Newton Newton Newton

Schoolkosten 2020-2021

De schoolkosten voor schooljaar 2020-2021 zijn als volgt samengesteld:

Voldoen schoolkosten via WIS Collect
De ouderbijdrage en overige schoolkosten worden gefactureerd via het programma WIS Collect. Ouders/verzorgers ontvangen hiertoe vanuit WIS Collect een e-mail van de school. Via deze e-mail kunt u rechtstreeks met o.a. iDEAL de betreffende factuur betalen. Via WIS Collect wordt zowel de verzending van de factuur als de betaling geregeld. Het is daarom van belang dat het juiste emailadres van de ouder/verzorger in Magister bekend is. Wijzigingen van het emailadres kunt u zelf in Magister invoeren.

WIS Collect heeft voor u een algemene handleiding en instructievideo ter beschikking gesteld. Voor de handleiding klik hier, voor de instructievideo klik hierVoor specifieke vragen over facturen of betalen via WIS Collect kunt u contact opnemen met de administratie van de school.

Stichting Leergeld West-Friesland
Deze stichting helpt kinderen van wie de ouders niet in staat zijn om bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage (voor excursies, schoolreisjes e.d.), sportkleding of de contributie van een sportverenging te betalen. Ze geeft voorlichting over beschikbare voorzieningen, bemiddelt tussen ouders en hulpverlenende instanties en verstrekt eventuele aanvullende financiële of materiële hulp met bijvoorbeeld een renteloos voorschot of een gift in geld of natura. Vertrouwelijkheid is een sleutelbegrip bij Stichting Leergeld. Meer informatie kunt u vinden op www.leergeldwestfriesland.nl

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn NH
Tel: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl

KvK-nr. 37153438
BTW-nr. 8209.71.054.B.01

Dare to discover