Dare to discover
Newton Newton Newton

Vrijstelling van schoolbezoek (=verlofregeling)

Leerplicht en verlof
In de leerplichtwet staat dat ieder kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk. Er kunnen gewichtige omstandigheden zijn waarom een kind niet naar school kan. Hieronder staat informatie over de regels die gelden voor vrijstelling van schoolbezoek (= verlof). Het is verstandig eerst de folder hierover te lezen.

Informatie
Folder voor ouders/verzorgers over 'Vrijstelling van schoolbezoek'

Richtlijnen 'Vrijstelling schoolbezoek buiten de schoolvakanties'

Aanvraag verlof
Aanvraagformulier 'Vrijstelling van schoolbezoek'

Beschikking/besluit schoolleiding (voorbeeld)
Beschikking 11G ' Vrijstelling schoolbezoek'

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn NH
Tel: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl

KvK-nr. 37153438
BTW-nr. 8209.71.054.B.01

Dare to discover