Dare to discover
Newton Newton Newton

Ziekte, verzuim, te laat

Ziekmeldingen moeten ’s morgens tussen 08.00 uur en 08.15 uur aan de school worden doorgegeven.
Voor ziek- of verzuimmeldingen geldt, dat rechtstreeks gebeld kan worden met de afdeling verzuim op
telefoonnummer 0229 55 20 09 of een mail gestuurd naar verzuimnewton@atlascollege.nl

De school stelt het bijzonder op prijs als leerlingen ook beter gemeld worden. Ook hiervoor kan gebeld of gemaild worden met afdeling verzuim.

Verzuim zonder bericht
Wanneer een leerling zonder opgave van redenen niet op school aanwezig is, wordt er nog dezelfde dag contact opgenomen met de ouders/verzorgers.

Protocol 'Te laat komen'
Leerlingen dienen bij of na absentie een schriftelijk bericht van thuis mee te nemen, waarin de reden van het te laat komen of van de absentie staat vermeld. De regels over 'het te laat komen' staan hier.

Absentenbriefje
Een absentenbriefje - om zelf thuis af te drukken - staat hier.

 

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn NH
Tel: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl

KvK-nr. 37153438
BTW-nr. 8209.71.054.B.01

Dare to discover