Dare to discover
Newton Newton Newton

Examen & PTA's

Wie in klas 3 of 4 zit, volgt het examentraject van het vmbo. De school moet een aantal dingen goed regelen. Hieronder staan de belangrijkste dingen.

1. Het Eindexamenbesluit
Het Eindexamenbesluit is gemaakt door het ministerie. Hierin staan de landelijke regels. Daar moet ook onze school zich aan houden. Het is een uitgebreid stuk en de taal is meestal heel formeel.
Wil je er meer over lezen? Klik hier

1.1 Mijn examen
Op een speciale site staat informatie over je examen. De informatie is opgedeeld per schoolsoort. Zo ben je snel op de juiste pagina's. Wil je meer over mijn examen lezen? Klik hier

2. Examenreglement Atlas College
SG Newton is een onderdeel van het Atlas College. Voor het hele Atlas College geldt hetzelfde examenreglement. Er staat heel veel in. Ook dit is een officieel stuk. Je hebt dit eigenlijk alleen nodig, als er iets is misgegaan en je hebt het gevoel, dat je daardoor minder kansen hebt gekregen. Wil je er meer over lezen? Klik hier

3. Programma van Toetsing & Afsluiting (PTA)
In het PTA staat alles over de examens zoals die in leerjaar 3 en 4 worden afgenomen. In het algemene deel staat de organisatie van de examens beschreven in de bovenbouw. Je moet daarbij denken aan b.v. het verschil tussen het CE en het CSE, de beoordeling van werkstukken of de stage, de periode-indeling van de behaalde cijfers en de regels voor de herkansing.

3.1 Algemene deel PTA
In het algemene deel van het PTA staat de organisatie van het examen beschreven.

PTA Algemeen 2019-2020-2021 (leerjaar 4)
PTA Algemeen 2020-2021-2022 (leerjaar 3)


3.2 Uitwerking PTA per vak, per leerweg en per leerjaar
In de uitwerking van het PTA staat per leerjaar en per vak wat je moet doen. Dit betekent dat voor elk vak precies is aangegven wat je moet leren, op welke manier de lesstof overhoord wordt en hoe zwaar het
cijfer meeweegt voor het eindexamen.

Uitwerking PTA 2020-2021-2022 leerjaar 3
- Basis
- Kader
- Mavo

Uitwerking PTA 2019-2020-2021 leerjaar 4
- Basis
- Kader
- Mavo

3.3 Het Klachtenformulier
Via het klachtenformulier kunnen klachten over het examen worden ingediend bij de examencommissie. Het klachtenformulier dient volledig te worden ingevuld. Klik hier voor het klachtenformulier.

4. Alle informatie over de verschillende examens
Zoals praktijk-, proef-, digitale-, mondelinge- en schriftelijke examens. Ook over data waarop je b.v opdrachten moet inleveren, uitslagen ontvangt, herexamens kunt doen, de diploma-uitreiking is en wanneer boeken ingeleverd worden.

4.1 Alle belangrijke informatie over het examen op een rij.
Brief voor ouders/verzorgers/ leerlingen met alle informatie over het examen op een rij. Klik hier (volgt)

4.2 Data examens

CSPE
: vervalt i.v.m. coronamaatregelen
AVO kader en basis: 17 t/m 27 mei 2021
Mavo: 17 mei t/m 27 juni 2021 
Taaldorp en mondelingen: tussen 18 en 26 maart 2021
Sectorwerkstuk: uiterlijke inleverdatum 26 maart 2021
Herkansingen kader en basis: 14 t/m 22 juni 2021 (tweede tijdvak), 6 t/m 9 juli (derde tijdvak)
Herkansingen mavo: 14 t/m 23 juni 2021 (tweede tijdvak), 6 t/m 9 juli 2021 (derde tijdvak)

5. Toegestane hulpmiddelen
Een overzicht van de toegestane hulpmiddelen staat in het Binas-boekje, 2e editie. Leerlingen die dit boekje voor hun examen nodig hebben, hebben dit boekje in bezit. Voor een overzicht klik hier.

6. Bijspijkerlessen voor examenkandidaten
Onder deze link (volgt) staat een schema van vakken waarvoor in week 19 extra lessen worden gegeven als voorbereiding op het schriftelijk examen. Deze zgn. bijspijkerlessen zijn toegankelijk voor alle examenkandidaten.

7. Link naar antwoorden na afloop van een schriftelijk examen
Onder de link mijneindexamen.nl staat informatie op maat met de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname van een examen. Ook algemene info, regels en tips over het eindexamen zijn op deze site te vinden.

7.1 Wanneer ben ik geslaagd?
Klik hier om te lezen wanneer je geslaagd bent.

8. Je diploma staat online
Als je geslaagd bent, wordt je diploma opgenomen in het diploma-register. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld een CV aan het opstellen bent. Je kunt namelijk een uittreksel maken van je diplomagegevens.

9. Meer informatie
Meer informatie vind je onder: www.duo.nl Om in te loggen heb je je DigiD met SMS functie nodig.
Je kunt ook naar de site van Dienst Uitvoering Onderwijs:www.duo.nl/diplomaregister

 

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn NH
Tel: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl

KvK-nr. 37153438
BTW-nr. 8209.71.054.B.01

Dare to discover